„Szedł raz zajączek”

Szedł raz zajączek_okładkaSzedł raz zajączek
po łące boso.
Zabrudził futerko,
umył je rosą.

A potem na słonku
stał przez godzinę,
zmęczył się i poszedł
spać pod olszynę.

12 wierszyków Genowefy Karasiewicz zilustrował Juliusz Makowski.

Szedł raz zajączek_blog
Książeczkę wydała  NK  w 1964  r.  Nakład – 30 tysięcy;  wydanie – I.