„Pan Tu i Pan Tam”

Autorką książeczki jest Marta Tomaszewska / 1933 – 2009 /.
Ilustrowali: Stanisław Kluska i Elżbieta Machura-Ginko.

… Czarownik Amadu Mbu Największy nabrał głęboko powietrza…

– Jeżeli złamię przysięgę
zawołał głosem jak bicie bębnów.
– Jeżeli złamię przysięgę – powtórzyła Ewa.
– Niech mi odpadnie lewa dłoń!
– Niech mi odpadnie lewa dłoń!
– Niech ją rozwłóczą szakale!
– Niech ją rozwłóczą szakale!
– Niech ją wyśmieją hieny!
– Niech ją wyśmieją hieny!
– Niech mi Tso-Tsonga, potwór z gór, wyrwie serce!
– Niech mi Tso-Tsonga, potwór z gór, wyrwie serce!
– Niech moje dzieci zapomną mojego imienia!
– Niech moje dzieci zapomną mojego imienia – powtórzyła Ewa, i z trudem przez cały czas zachowująca powagę, teraz o mało się nie roześmiała.
Ale to jeszcze nie był koniec przysięgi…

Książeczka pochodzi z Wydawnictwa ŚLĄSK.
Nakład – 100 tysięcy;  wydanie I z 1986 r.

„W krainie baśni”

Od autora:

… Odnoszę wrażenie, że wybór zainteresuje masowego czytelnika – ( pisałem baśnie w myśl Andersenowskiej, trochę żartobliwej dewizy: „dla dzieci od dziewięciu do dziewięćdziesięciu dziewięciu lat” ) – nie tylko ze względu na atrakcyjną fabułę, różnorodność tematyki, język nasycony wsioskością, ale i ze względów wychowawczych a nawet patriotycznych.

Jan Baranowicz / 1906 – 1983/
Katowice, 11.5.1979 r.

Opracowanie graficzne: Jacek Gaj i Stanisław Kluska.


Książeczka pochodzi z Wydawnictwa „Śląsk”. Nakład – 60 tysięcy.
Wydanie I z 1983 r.