„Uliczkami po Poznaniu”

Autorką 30 wierszyków jest Jadwiga Badowska-Muszyńska /1913-2007/.
Ilustrowała Hanna Czajkowska.

„ORZEŁ  NAD  RATUSZEM”

Orzeł na wieży
nad miastem lata,
w przyjaźni z obłokami.

Nie nudzi się wcale,
do gołębi gada
i wróbli zna
całą gromadę.

Zdarza się jednak
niebo pochmurne
i burza Orła zaskoczy.

Pomyślcie tylko,
czy można się cieszyć,
kiedy deszcz
głowę nam zmoczy?

Książeczka pochodzi z  WYDAWNICTWA POZNAŃSKIEGO .
Nakład – 100 tysięcy;  wydanie  I z 1987 r.