„Tiupik, Tomek i sroka”

„Całe moje dzieciństwo upłynęło wśród zwierząt, dzikich i domowych… Grafikiem i pisarzem zostałem wyłącznie dzięki dzieciństwu, ponieważ wszystkie wyniesione z tego okresu wrażenia do tej pory są dla mnie najsilniejsze, najciekawsze i najbardziej fascynujące”

Tak pisał o sobie autor i jednocześnie ilustrator tej książeczki – Eugeniusz Czaruszyn /1901 – 1965/.

Książeczka pochodzi z moskiewskiego wydawnictwa „Progress” i… liczy sobie 31 lat.
Przełożył  Marek Dzierwajłło.