„Wędrowali wędrownicy”…

… napisał Adolf Branald /1910 – 2008/ w 1956 r.
Z czeskiego przetłumaczyła – Jadwiga Bułakowska.

Książeczka wydana przez NK w 1962 r. Jest to
I wydanie, w nakładzie 20 tys. egzemplarzy.

Tytułowymi wędrowcami są dwaj prascy czeladnicy: Jakub i Marcin, biorący udział w nietypowym wyścigu z Pragi do Wiednia i z powrotem.

Książeczkę ilustrował Bogdan Zieleniec.

Kliknięcie na okładkę, lub fotomontaż – powiększa ilustracje.

Piosenka Baruszki:

Gdym z domu odchodził,
z tej wioski w dolinie,
wzrok mój z żalem błądził
po czeskiej krainie.

Na pagórku stała
matula ma droga,
oczy zapłakane, otarła
nieboga.

„Bywajże mi zdrowe,
moje drogie dziecię,
pracuj, żyj uczciwie
na szerokim świecie.

I wracaj z daleka
w swe rodzinne strony,
nigdy nie zapomnij
mateńki rodzonej.”