„W Krainie Peri”

7 turkmeńskich bajek przełożyła z rosyjskiego Jadwiga Białowąs.
Ilustrowali: Barbara i Stanisław Bałdygowie.

Przed wiekami, przed dawnymi panował w pewnym kraju car. Jednego razu zwołał do siebie astrologów i mędrców i zadał im pytanie:
– Powiedzcie, od kogo zależy pomyślność w rodzinie –
od mężczyzny, czy kobiety?

Nikt nie ośmielił się odpowiedzieć, wtedy car rozkazał:
– Precz z moich oczu. Daję wam czterdzieści dni. Jeśli i w tym czasie nie dowiecie się, nie oczekujcie ode mnie niczego dobrego.

Prze trzydzieści dziewięć dni szukali astrolodzy odpowiedzi na carskie pytanie, lecz bezskutecznie. A czterdziestego snują się po pałacu płacząc, okrutnie zatroskani, że niczego nie wymyślili. Spotkała ich młodsza córka cara…


Książeczka pochodzi z Wydawnictwa Lubelskiego.
Nakład – 400 tysięcy;  wydanie I z 1982 r.