„Warszawa zburzona i odbudowana”

Zdjęcia czarno-białe: L.Sempoliński, A.Funkiewicz, L.Jabrzemski, H.Poddębski,
Z. i M.Siemaszko.

Zdjęcia kolorowe: St.K.R.Jabłońscy.

Tekst: Jarosław Zieliński

...17 stycznia 1945 roku Warszawę zalegało
20 milionów sześciennych gruzu.

Spośród 162 tysięcy mieszkańców tylko 22 tysiące przetrwało w mieście lewobrzeżnym i to na odległych peryferiach….
… w chwili wybuchu wojny Warszawę zamieszkiwało około 1,3 mln ludzi.

… Globalną sumę zniszczeń miasta oszacowano na  84 %  i  2,5 mld $….


– Rynek Starego Miasta – / okładka /
– Ulica Piwna –
– Ulica Świętokrzyska –
– Nowy Świat –
– Kolumna Zygmunta i Plac Zamkowy –

Książka wydana w 1997 r przez warszawskie wydawnictwo FESTINA.

To tu zebrano prochy
z najdalszych frontów świata.
Dumny grobowiec w kamieniu,
bezimienna mogiła w kwiatach.

To tu niejedna z matek
ciężko głowę pochyla,
jakby nad grobem własnego
zaginionego syna.

To tu się chylą sztandary,
płyną laurowe wieńce,
to tu przysięgamy – szepcząc:
– Wojny już nigdy więcej!
Nigdy więcej!

Autorem wiersza p.t. „Grób Nieznanego Żołnierza” jest Tadeusz Kubiak.