„Lech, Czech i Rus” – Ewy Szelburg-Zarembiny

Łado! Łado! Łado!
Ładzimy nowy gród.
Gród ładzimy
nad jeziorem Lednicą.

Orzeł będzie
grodowi królował.
Biały orzeł
będzie grodu strzegł!

Ilustrował – Janusz Towpik.


Książeczka wydana przez KAW w 1980 r. – seria Z krasnalem.
Nakład – 100 tysięcy, wydanie – I.