„Zaklęty pierścień”

Baśnie, podania i legendy polskie zebrała Maria Kochanowska.
Ilustrował Zdzisław Witwicki.

Miała babuleńka w Gdańsku dziewcząt sznurek,
siedem urodziwych jak gwiazdeczki córek:
Ta pierwsza Mołtawa, ta druga kulawa,
ta trzecia Radunia, ta czwarta garbunia,
ta piąta osęka, ta szósta maleńka,
a siódma, najmłodsza, miła piosenka.

Przybyło do Gdanska pięknych chłopców siedem
i przed babuleńką stanęło jak jeden:
ten pierwszy Sopot, ten drugi kłopot,
ten trzeci Wrzeszcz, ten czwarty leszcz,
ten piąty gibki, ten szósty szybki,
a siódmy, najmłodszy, skrzypek nad skrzypki.

Jak przyszli, tak przyszli i nie tracąc chwili
każdy się ze swoją zaraz pożenili:
Sopot z Mołtawą, kłopot z kulawą,
Wrzeszcz z Radunią, leszcz z garbunią,
szybki z maleńką, gibki z osęką,
a skrzypki nad skrzypkami z miłą piosenką…


Książeczkę wydała NK  w 1982 r. Nakład – 60 tysięcy; wydanie – I.