„Nad rzeką Bobrem”

Autorem książeczki jest Bronisław Suzanowicz / 1924 – 2010 /.
Ilustrowała Bożena Truchanowska.

Nad rzeką Bobrem_okładkaNad rzeką Bobrem,
koło Żagania,
gromada bobrów
miała mieszkania.
A w tych mieszkaniach
z pięknej olszyny
liczne bobrowe żyły rodziny.
Lecz ojciec, dziadek,
babka bobrzyca,
co cała znała ich okolica,
i każdy z małych
wnuków bobrządek
nie znał, gdzie nazwy
jest ich początek.

Nad rzeką Bobrem_blog

I tak przez całe kłócą się wieki –
rzeka od bobra, czy bóbr od rzeki?…

Książeczka pochodzi z  WYDAWNICTWA POZNAŃSKIEGO.
Nakład – 30 tysięcy;  wydanie I  z 1973 r.