„Słoneczko na pamiątkę”

Autorem 31 bajeczek jest Michał Plackowski / 1935 – 1991 /.
Ilustrowała Krystyna Michałowska. Przełożył Marek Dzierwajłło.

Koziołek Marmeladek podszedł do kurczaka Pi
i zaczął się żegnać.

– A dokąd jedziesz? – zapytał kurczak.
– Do babci na wieś. Na całe lato. Nie zapomnij o mnie przez ten czas. A tę książkę z obrazkami daję ci na pamiątkę. Weź! Będziesz czytał i czas szybko ci upłynie.
– W porządku!… – powiedział kurczak. – Ale ja nie wiedziałem, że wyjeżdżasz, i nie przygotowałem ci żadnego upominku. Co by ci tu podarować?
Zamyślił się Pi, a potem powiada:
– Daję ci na pamiątkę… słoneczko!
– Słoneczko?! – zdziwił się koziołek.
– Tak. Zwyczajne słońce, które świeci na niebie.
Na wsi popatrzysz na nie – i pomyślisz o mnie.

Książeczkę  wydała  NK  w 1984 r.  Nakład – 30 tysięcy;  wydanie – I.