„W lesie biało”

…- Jemiołuszko, co się stało?
W lesie biało!

– Powiedziałabym z ochotą,
jeżeli ci chodzi o to,
ale jemiołuszka młoda
zna się tylko na jagodach.
Nie wiem. Patrz, idzie Mikita,
jego spytaj.

Z lisem nie jestem w przyjaźni.
Zając biegnie coraz raźniej.
Ptaki krążą wciąż te same,
Nareszcie spotkał swą mamę.


– Mamo – pisnął – co się stało?
W lesie biało!
Synku – szepce zajęczyca –
to nie żadna tajemnica,
to jest pierwszy śnieg.

Wierszyk Marii Czerkawskiej /1881 – 1973/  zilustrowała Maria Drabecka.
Książeczka wydana przez KAW w 1986 r. Nakład – 300 tysięcy, wydanie – II.