„Jarzębinka”

Autorem bajeczki o Jarzębince i jej babci jest Jakow Tajc /1905 – 1957/.
Przełożyła – Maria Górska;  ilustrowała – Maria Mackiewicz.

… Wraca babka do domu, a tu Jarzębinki nie ma!
Pobiegła do lasu i woła:
– Jarzębinko, gdzie jesteś? Jarzębinko! Jarzębinko!
A do babki przybiegły wiewiórki, przyleciały łabędzie i bury niedźwiedź. Wszyscy szukają , wołają:
„Jarzębinko, gdzie jesteś? Jarzębinko!”

Aż wreszcie z bardzo daleka, zza mórz i zza gór, rozległ się cieniutki głosik:
– Jestem tutaj!… W podziemnej jaskini!… U szarego wilka!… Chcę do domu!…
Rzuciła się babcia w stronę, skąd dochodził głos Jarzębinki.
– Idę!… Biegnę do ciebie! Jarzębinko!
Nagle zastąpiło jej drogę morze. Siadła babcia na brzegu i rozpłakała się…


Książeczkę wydała NK  w 1987 r. Nakład – 100 tysięcy;  wydanie – X.