„Osiołek Gapa”

Autorami książeczki są: Lew Szewrin i Władimir Żytomirski.
Tłumaczyła z rosyjskiego Grażyna Pieśniewska.

– Mamo, pomogę ci.
– Świetnie, posprzątamy razem mieszkanie.
– E, to nudne. Zbuduje dla nas nowy dom!
– A po co? Nasz jest bardzo ładny i wygodny.
– Ale ja zrobię jeszcze lepszy!
– Wybudować dom jest bardzo trudno, trzeba umieć liczyć, rysować, kreślić różne figury.
– Ależ mamo, ja już dużo wiem. Znam trójkąt, czworokąt
i okrąg. A i liczę dobrze, bo do pięciu.
Gapa zabrał się do budowy nowego domu…

Ilustrowała Teresa Wilbik.

Książeczka pochodzi z Wydawnictwa „ALFA”.
Nakład – 60 tysięcy. Wydanie I z 1988 r.