„Uczeń czarnoksiężnika”

Autorem baśniowego wiersza jest Johann Wolfgang Goethe /1749 – 1832/
Przełożyła Hanna Januszewska. Ilustrowała Olga Siemaszko.

Wreszcie stary mistrz-czarodziej
Dom opuścił. Dał mi pole!
Będę duchy za nos wodził,
Dziś poczują moją wolę!

Toć znam guseł słowa,
Mistrza każdy ruch.
Fraszka mi czarować,
Krzepki we mnie duch!

Cwałem! Cwałem,
Prądy, rwijcie!
Fale, mknijcie
Rączym pędem!

W nurcie bujnym i wspaniałym
Ja się dzisiaj kąpać będę!…

Książeczkę wydała NK  w 1984 r. Nakład – 100 tysięcy; wydanie – III.