„Gavroche” – Wiktor Hugo

Fragment powieści „Nędznicy” przetłumaczyła Ludmiła Dunikowska.
Ilustrował Stanisław Rozwadowski /1923 – 1996/.

PIOSENKA  GAVROCHE’A

Tam ta ram!
Zagraj, bębnie, leć, piosenko!
Tam ta ram!
Pif, paf, bum! tam ta ram pam!
Świeć, jutrzenko!

Gavroche_okładkaPrzeciw królom świat knuje,
Brońcie królów, burżuje,
Astmatyki w szlafmycach,
Których berło zachwyca.
Warczy bęben, co za raj!
W to mi graj!

Trzebaż króla u władzy,
Gdyśmy głodni i nadzy?
„Tak” – odpowiesz, armato,
„Nie” – odrzeknie bruk na to.

Tam ta ram!…

Gałganiarzu, bierz, proszę,
Twe szpikulce i kosze.
Nadziej króla na haczyk,
Potem wszystkich bogaczy.
Warczy bęben, co za raj!
W to mi graj!

Tronów chwieje się władza,
więc do kosza je wsadzaj,
Od króla Dagoberta
Do cesarza Goberta.

Tam ta ram!…

Gavroche_blog

Książeczkę wydała  NK  w 1970 r.  Nakład – 100 tysięcy;  wydanie – VII.