„Bajki” – Jean de La Fontaine

Książka pochodzi z 1955r. Jest to I wydanie Państwowego Instytutu Wydawniczego / PIW /w nakładzie 50 000.

Z łaski córek Mnemozyny
Zwierząt losy opiewałem.
Bohaterów innych czyny
Mniej by mi przyniosły chwały.

Autor /1621 – 1695 / bardzo trafnie ocenił swoją twórczość :)
Każdą bajkę, a naliczyłam ich aż 223,  zilustrował Grandville.


„Bajki” La Fontaine’a tłumaczyli min.: A.Mickiewicz, J.U.Niemcewicz, I.Krasicki, S.Trembecki, L.Staff i inni.


A morały z niektórych bajek, pozostają ciągle aktualne :(
Nie zmądrzał dotąd nasz świat, chociaż stary –
Byleby szyld był w modzie, mniejsza o towary.