„Przygody Munchhausena”

… opracował i rozszerzył Gottfried August Burger /1747 – 1794/.
Przełożyła Hanna Januszewska. Ilustrował Gustaw Dore /1832 – 1883/.

Słowo wstępne /fragment/ – Zdzisław Ryłko:
… Twórcą wspaniałych wątków, stanowiących podstawę przygód opowiedzianych w tej książce, nie jest baron Hieronim Munchhausen, który
żył naprawdę w Niemczech przed dwoma wiekami, przez dziesięć lat służył
jako oficer kawalerii w armii rosyjskiej i zyskał sławę niezwykłego samochwała, zmyślającego przy kieliszku niestworzone historie, jakie mu się rzekomo zdarzyły.

Przygody Munchhausena_okładkaRównież Gottfried August Burger, znakomity poeta niemiecki z XVIII wieku, którego nazwisko widnieje na okładce nie wymyślił sam wszystkich tych uroczych
bajek myśliwskich, żołnierskich i podróżniczych.

Stworzył je niemiecki lud – bogata fantazja wielu pokoleń bezimiennych gawędziarzy, tych nieznanych artystów, żyjących pod chłopskimi strzechami czy ubranych w uniformy prostych żołnierzy.

Baron Munchhausen popijający wino w wesołej kompanii i chełpiący się
przed nią swymi zmyślonym wyczynami i awanturami bezwiednie czerpał pomysły do swych przechwałek z ludowych baśni, zasłyszanych od chłopów
i wyczytanych w popularnych wówczas kieszonkowych „Podręcznikach dla wesołków”…

Przygody Munchhausena_blog
Książeczkę wydała  NK  w 1983 r.  Nakład – 50 tysięcy;  wydanie – III.

Klasyka Dziecięca