„Co to było”

19 wierszyków Kornela Czukowskiego przetłumaczył: Wiktor Woroszylski.
Ilustrował: Marian Stachurski.

Świnki zamiauczały: Miau! miau!
Krówki zaszczekały: Hau! hau!
Kotki zachrząkały: Chru! chru!
Pieski zagruchały: Gru! gru!
Gołąbek milczał, milczał.
Aż naraz zamyczał: Mu-u-u!
Niedźwiedź jak się nie napiął
i zapiał: Ku-ku-ry-ku!

Książeczkę wydała Nasza Księgarnia w 1964 r. Nakład – 30 tysięcy; wydanie – I.