„Zapraszamy do SMOKA”

Książeczkę Marii Stengert zilustrowała Danuta Konwicka.

Zapraszamy do SMOKA_okładka… I oto nadeszła sobota, oczekiwana przez dzieci
z ogromnym zainteresowaniem.
Ile psów weźmie ostatecznie udział w konkursie?
Ile osób odwiedzi wystawę?
Czy będzie to generalna klapa – czy pełny sukces?

– Cela mówiła, że kółko przyrodnicze może liczyć na 23 psy na pewno – opowiadał Asiek przy obiedzie.
– Olek, który jest przewodniczącym kółka, przeprowadził wśród kolegów rano… reko…
– Rekonesans – podpowiedział ciocia Wala.

– Tak, reko-nesans. I o tylu psach wie na pewno.
– To by już chyba wystarczyło? – zastanowiła się ciocia Wala.
– Ta ilość pomnożona przez rodziny właścicieli psów i osoby z nimi zaprzyjaźnione daje około setki zwiedzających!

– A my? – oburzyła się Ata. – Przecież z samego przedszkola przyjdzie sto osób. Słyszałam…

Zapraszamy do Smoka_blog

Książeczkę wydał KAW.  Nakład – 55 tysięcy;  wydanie – I.