„O kołku w płocie,…

… co służył w piechocie” napisali: Mirosław Łebkowski i Stanisław Werner.
Ilustrował Adam Kilian.

PIOSENKA ŁAPCAPÓW

Gdyś na koniu w obcym kraju
i przy szabli,
hapu-drapu, łapu-capu,
możesz z dymem puszczać wioski,
możesz grabić.

Krowa w oborze, ty ją cap!
Zboże w komorze, ty je łap!
Kura w zagrodzie,
kaczka na wodzie – łap, cap, łap!

Takie nasze obyczaje niepisane,
hapu-drapu, łapu-capu,
gdyś najechał obce kraje,
jesteś panem!

Książeczkę wydała  KAW w 1982 r. Nakład – 60 tysięcy; wydanie – I.

PIOSENKA  STAREGO  ŻOŁNIERZA
Słusznie po zagrodach

ludzie powiadają:
służba to nie lekka
być obrońcą kraju.

Pięknie na paradzie,
dobrze na biwaku,
ale straszno w ogniu
pędzić do ataku.

Dzień przeminie wartko,
jako nocka minie,
a żołnierska sława ,
nigdy nie zaginie.