„Gringolo”

Autorką historii o popielicy jest Lilli Koenig.
Przełożyła Cecylia Lewandowska. Ilustrował Stanisław Rozwadowski.

Gringolo_okładkaBył początek sierpnia, noc. Niebo zasnuwały lekkie chmury. Szumiały i szeleściły liście drzew, poruszane przez delikatny powiew wiatru. Daleko na widnokręgu błyskało się. Gniazdo z liści w dębowej dziupli było puste. Cała rodzina wybrała się na żer…
Ale jeden z młodych nie zachowywał dostatecznej ostrożności, jaka obowiązuje półtoramiesięczna popielicę. Był największy, najsilniejszy, najpiękniejszy z całej piątki, lecz, niestety, również najciekawszy.

W razie niebezpieczeństwa uciekał zawsze ostatni i zawsze pierwszy
opuszczał bezpieczne schronienie. Śmiało odbiegał od starego dębu
najdalej ze wszystkich i…

Gringolo_blog
Książeczkę  wydała  NK  w 1976 r.  Nakład – 20 tysięcy.