„Zielony wiatr”

Autorem 17 wierszyków jest Włodzimierz Domeradzki.
Ilustrowała Olga Siemaszko.

Zielony wiatr_okładkaMRÓZ – ARTYSTA

Gdy sen we wsi ludzi zmorzył,
przyszedł gość z dalekiej strony
i wysrebrzył stare brzozy,
i oszronił młode klony.

W naszym domu w głębi sadu
wymalował szyby w liście.
I zszedł  złoty księżyc na dół,
by uścisnąć dłoń artyście.

BAŁWANEK
– Wejdź do domu, mój bałwanku,
przecież zimno jest na ganku.
Poszedłbym, ale mnie trzyma
za kożuszek mroźna zima.

Zielony wiatr_blog

Książeczkę wydała  NK  w 1972 r.  Nakład – 30 tysięcy;  wydanie – I.