„O tym, jak jeden utopiec…

… chciał się ożenić”.  Autorem książeczki jest Gustaw Morcinek
/ 1891 – 1963 /. Ilustrował Marek Goebel.

Był raz jeden młody utopiec, który chciał się ożenić. Wybierał i wybierał między utopcównymi, lecz żadna mu się nie podobała. Jedna była zezowata, druga kudłata, trzecia kulawa, czwarta garbata, piąta szczerbata i szpetnie szepleniła, szósta miała krzywe nogi, a siódmej już nie było.

Postanowił przeto ożenić się dziewczyną taką zwykłą, żyjącą na ziemi. Wyłaził przeto z wody, przemieniał się w przystojnego młodzieńca i szukał na tej ziemi takiej dziewczyny, która by mu mogła wpaść w oko…

Książeczka pochodzi z  KAW.  Nakład – 50 tysięcy;  wydanie I  z 1988 r.

„Przedziwna historia…

... o zbójniku Ondraszku”Gustawa Morcinka / 1891 – 1963 / jest zbiorem 17 legend śląskich. Ilustrował – Zbigniew Rychlicki / 1922 – 1989 /.

Gdzieś, Ondraszku miły? Pany cię zabiły!
Zabiły cię zdradki, płaczą dzieci, matki,
Zasmuceni chłopi…

Zgasły twoje oczy, ręce ci opadły,
Już twe nogi silne, w pościgu niemylne,
Nigdy nie zatańczą…

Już jest wszystko darmo, nie czas robić larmo,
Ondraszek nie żyje, chociaż jednak żyje
I żyć będzie na wieki!

Żyje między nami, pańskimi chłopami,
A gdy czas nadejdzie, to nas znów powiedzie
W srogą rebelię…


Książeczkę wydała NK w 1988 r. Nakład – 40 tysięcy, wydanie – III.