„Perełka”

Podwodne przygody tytułowej Perełki opisała Jadwiga Kozieradzka,
a zilustrował – Włodzimierz Krusiewicz.

… Przez rozległe krasnorosty
żółw wędrował, gdy przypadkiem,
tuż koło wachlarzy morskich,
spotkał dziadka z Koralaczkiem.

Zaczął więc im opowiadać
wszystkie plotki i nowiny,
o rodzinie, o sąsiadach
i co chwilę o czymś innym.

Wreszcie wspomniał na ostatku
obojętnie o Perełce,
że jest uwięziona w statku,
że jej nikt ratować nie chce.

Co Perełka jest na wraku?
Jak to! – dziadek się przeraził –
– Pewnie płacze tam ze strachu!
Czy choć stoi kto na straży?
Bo jeżeli jest tam sama,
może jej się stać coś złego!
Trzeba zaraz zrobić alarm…

Książeczka pochodzi z Wydawnictwa Lubelskiego.
Nakład – 60 tysięcy. Wydanie I z 1980 r.