„Opowieści czerwcowe”

7 opowieści Michała Lorenca zilustrował Marek Goebel.

Opowieści czerwcowe_okładkaNazywał się Józef Grzyb i był królem w swoim państwie. Ale królestwo, zwłaszcza rządzenie w nim, sprawiało Grzybowi niezmierną przykrość. Król bowiem był z tych Grzybów, którzy od rządzenia woleli spokojną i cichą samotność.
Pałac służył Grzybowi wyłącznie do przyjmowania ważnych gości zagranicznych, ale i wtedy król starał się siadać na zydlu, a nie na tronie.

Gdy tylko gość opuszczał pałac, by powrócić do swego państwa, król zdejmował koronę, przywdziewał trampki, do trampek przymocowywał wrotki i jechał do…

Opowieści czerwcowe_blog
Książeczka pochodzi z LSW.  Nakład – 20 tysięcy;  wydanie I  z  1980 r.