„Ojczyzna polszczyzna dla uczniów”

Profesor Jan Miodek rozstrzyga wiele moich… językowych wątpliwości :)
Z 45 rozdziałów wybrałam fragmenty… „O kilku wyrazach obcych”.

Ojczyzna polszczyzna_okładkaZacznijmy od przymiotnika KOEDUKACYJNY.
edukacja to tyle co „uczenie, kształcenie”
… łacińska cząstka ko- znaczy tyle co „z (kimś), razem”
Tymczasem ostatnio wszelkie instytucje czy przedsięwzięcia przeznaczone dla chłopców i dziewcząt oraz mężczyzn
i kobiet błędnie określa się mianem koedukacyjnych.
Koedukacyjne mogą być szkoły
, gdzie się wspólnie
– chłopcy i dziewczęta – uczycie, kształcicie.

ALTERNATYWA znaczy tyle co „wybór między dwoma możliwościami”.
Możesz więc mieć alternatywę: albo pójdziesz do kina, albo do teatru.

PASJONAT  to człowiek gwałtowny, łatwo wpadający w pasję, gniew złość.

OPORTUNISTA – z łac. opportunus – „wygodny, korzystny” – znaczy od wieków tyle co „człowiek bez stałych zasad, naginający się do okoliczności dla osobistej korzyści”.

Ojczyzna polszczyzna_blog

Książeczka pochodzi z  WYDAWNICTW  RADIA  I  TELEWIZJI.
Nakład – 30 tysięcy. Jest to dodruk II wydania z 1991 r.
Ilustrował  Jerzy Flisak / 1930 – 2008 /

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego