„Dziewięć pytań diabła”

Co na świecie jest tylko jedno?
– Jedno słońce świeci na niebie, a każdy człowiek ma tylko jedną głowę.

Czy możesz powiedzieć, czego jest dwa?
Kto ma dwoje widzących oczu, ten może zwać się szczęśliwym, albowiem jasno widzi wszystko, co tylko jest pod słońcem.
A co potrafisz powiedzieć na trzy?
Dom, który ma trzy okna, jest dostatecznie jasny.
Ciekaw jestem, co powiesz na cztery?
– Wystarczą cztery koła u wozu, więcej nie trzeba.
– A czy wiesz coś o pięciu?
– Pięć palców u ręki wystarczy, aby pochwycić rękojeść miecza.
– Powiedz coś na sześć!
– Kto ma sześć zdrowych wołów, da sobie radę z orką, zasiewem i bronowaniem bez niczyjej pomocy.
– Potrafiłbyś także coś na siedem powiedzieć?
– Kto ma siedem córek, ten dobrze się musi pogłowić, żeby wszystkie w kolejności wydać za mąż.
– No to powiedz coś na osiem!
– Kto do swego gumna zwiózł osiem stogów, ten o chleb może się nie martwić.
– A na koniec co powiesz na dziewięć?
– Kto ma na strychu słoninę z dziewięciu wieprzy, nie będzie biegał do sąsiadów, jak mu się zachce paprykarza.


Autorem baśni jest Gyula Illes, a z węgierskiego przetłumaczyła – Camilla Mondral. Ilustrował – Szymon Koprowski.

Książeczka wydana przez KAW w 1989 r. Wydanie I, nakład – 60 tysięcy.