„Lisica i Żuraw”

Ukraińską bajkę ludową przetłumaczył Maciej Durkiewicz.
Ilustrował Wołodymyr Gołozubow.
Książeczkę wydała kijowska WESELKA w 1986 r.

… Przyszedł Żuraw, nie pogardził.
Lisica ugotowała kaszę mleczną,
nalała na płytki talerz
i zaprasza gościa:
Częstuj się – mówi. – Proszę,
jedz, mój drogi!
Żuraw siadł do stołu – dziobie,
dziobie po talerzu,
ale chwycić  nic nie może…

Przepraszam cię, przyjacielu –
czym miałam, tym i częstowałam.
Więcej już nic nie mam…