„Bogatki z jabłoniowej dziupli”

Autorką książeczki jest Cecylia Lewandowska.

Po długiej, ostrej zimie przyszła nagle wiosna. Śnieg znikł niemal od razu. Tylko tu i ówdzie w cieniu gęstych zarośli kryją się jeszcze jego brudnobiałe łaty.

W lesie byłoby szaro i smutno, gdyby nie zaglądały tu promienie słońca, które dodają wszystkiemu radosnego blasku. Wtem gdzieś z wierzchołka drzewa zabrzmiała dźwięczna piosenka. „Swing…liu…tiung…liu…tiumg” – śpiewa samczyk sikory bogatki…

Ilustrował Janusz Grabiański.


Książeczkę wydała  NK  w 1982 r.  Nakład – 50 tysięcy;  wydanie – IV.