„Piesek i kotek”

6 ludowych baśni opracował A. Bauga.
Ilustracje i układ graficzny – Ilona Ceipe.
Z łotewskiego przełożył Czesław Szklennik.
Książeczka pochodzi z ryskiego wydawnictwa LIESMA – 1988r.

„Trzy dobre rzeczy” – fragment
Pewien ojciec miał trzech synów – dwaj byli mądrzy, a trzeci głupi. Opodal ich
chaty przepływała szeroka rzeka i synowie po kolei musieli przewozić przez nią
ludzi. Pewnego razu podszedł do starszego brata obcy wędrowiec z ciężką
żelazną skrzynia i powiedział:
– Przewieź mnie przez rzekę!
Cóż miał robić, chociaż pod ciężarem skrzyni łódka tak się zanurzyła, że omal
nie zatonęła. Starszy brat wiosłuje co sił, ręce sobie do krwi poranił, zanim
przeprawił łódkę na drugi brzeg. Gdy wędrowiec wysiadł z łódki zapytał:
– Co wolisz: trzos złota, czy trzy dobre rzeczy?…

„Piesek i kotek” – to wspaniała książka z czasów PRL z bardzo ciekawymi
ilustracjami. Przesyłam zdjęcia w załączniku. Będzie wspaniałym dodatkiem
do blogu TO DLA PAMIĘCI,
napisała PANI WIOLETA PUŁA, za co bardzo bardzo serdecznie Jej dziękuję!!!!