„Piał kogucik: kukuryku”…

… jest zbiorkiem wierszyków Stanisława Jachowicza /1796 – 1857 /.

Piał kogucik: „Kukuryku!
Wstawaj rano, mój chłopczyku!”
A chłopczyk się ze snu budzi,
Patrzy… dużo chodzi ludzi.

Więc się szybko zrywa z łóżka,
By nie uszedł za leniuszka;
I rzekł: „Za twe kukuryku
Dziękuję ci, koguciku”.

Ilustrowała Julitta Karwowska-Wnuczak.

Książeczkę wydała  NK  w 1984 r.  Nakład – 40 tysięcy;  wydanie – I.