„Koń by się uśmiał”

17 wierszyków Tadeusza Kubiaka zilustrował Jerzy Jaworowski.

SPOTKAŁ SIĘ PAW Z PAWIEM

W pewnej ważnej sprawie
spotkał się paw z pawiem.

Panie pawiu – rzekł pan paw –
to mi przykrość sprawia:
puszy się pan niczym graf
i udaje pawia.

Panie pawiu – drugi rzekł –
chciałem pana prosić
o to samo. To wprost grzech
moje piórka nosić.

Jeden paw rozpostarł ogon,
drugi go ze złością złożył.
Jeden paw się rozindyczył,
drugi także się rozsrożył.

Panie pawiu…
– Panie pawiu…
– Pan się strzeż!…
– Pan się strzeż!…
– Dość mam tego!…
– Dość mam tego!…
– I ja też!…
– I ja też!…

I do pawia paw doskoczył –
dzioby w dzioby. Oczy w oczy.
Posypały się jak chmura
kolorowe pawie pióra.
I wróciły do domów
bez swych pysznych ogonów.

Książeczka wydana przez  KAW  w 1976 r. Nakład – 60 tysięcy;  wydanie – I.