„Zasypianki”

12… zasypianek napisała Joanna Kulmowa.
Ilustrowała Krystyna Witkowska.

ZASYPIANIE ZAJĘCY

Zające zasypiające
słyszą trawy pachnące na łące.

Słyszą kiedy rośnie saradela.
Słyszą, czemu księżyc pola wybiela.
Słyszą, komu przebiegają chwile.
Słyszą, gdzie śpi motylek.
Słyszą, co myśli pies.

Słyszą to –
czego nie ma, a jest.

Książeczkę wydała  NK  w 1980 r.  Nakład – 40 tysięcy;  wydanie – II.