„Trzeba marzyć”

Pozostając w kręgu marzeń,  oczywiście tych SMS-owych :) –
fragment wiersza Jonasza Kofty / 1942 – 1988 /.

… Gdy spadają jak liście
Kartki dat z kalendarzy
Kiedy szaro i mgliście
Trzeba marzyć

W chłodnej  pustej godzinie
Na swój los się odważyć
Nim twe szczęście cię minie
Trzeba marzyć

W rytmie wietrznej tęsknoty
Wraca fala do plaży
Ty pamiętaj wciąż o tym
Trzeba marzyć…

Muzykę skomponował Janusz Strobel.