„Jedzie Styczeń”…

Styczeń 01… to tytuł wierszyka Ewy Szelburg-Zarembiny, zamieszczony w książeczce „Srebrne gwiazdki”.
Ilustrował Zbigniew Rychlicki.

Jedzie Styczeń czwórką koni,
złote lejce trzyma w dłoni.
Wiatr go ściga, pędzi, goni!

… W złotym słonku srebrny kurz…
Pyszna sanna w skrzący mróz!

A poniżej… zimowe pocztówki – również –  Zbigniewa Rychlickiego.