Zwierzęta na pocztówkach…

Elżbiety Fido – cd.


I kolejne dwa wierszyki z książeczki „Brzechwa dzieciom„:

Dzik
Dzik jest dziki, dzik jest zły,
Dzik ma bardzo ostre kły.
Kto spotyka w lesie dzika,
Ten na drzewo szybko zmyka.

Lis
Rudy ojciec, rudy dziadek,
Rudy ogon – to mój spadek,
A ja jestem rudy lis.
Ruszaj stąd, bo będę gryzł.